Zarządzanie Projektami – mapa myśli

Get the Flash Player to see this player.

Projekt
Pozostałe
Program
Grupa powiązanych ze sobą projektów
Portfel
Zbiór wszystkich projektów realizowanych przez organizację
zarządzanie portfelem
Ma za zadanie wprowadzenie porządku w organizacji.
Polega na koordynacji przedsiewzięć i programów w celu optymalizacji wydajności, równoważeniu profilu ryzyka oraz zarządzania dostosowaniem projektów do strategii organizacji
Kierownik portfela
Koszyk projektów
Kategoryzacja projektów
Fazy zarządzania projektem
Definiowanie / Inicjacja
definiowanie.mm
Planowanie
Projekt_Planowanie.mm
Wykonywanie i kontrola
Wykonywanie_kontrola.mm
Zamykanie projektu
Zamykanie_projektu1001.mm
Jakość, Dokumentacja, Komunikacja
Rodzaje projektów i planowania
na etapie realizacji
Płynne
szkoleniowe
Informatyczne
organizacyjne
Sekwencyjne
po ukończenie jednego etapu następuje następny etap
inwestycyjne
organizacyjne
Pojęcia
kamień milowy
Wykonywanie_kontrola.mm
zdarzenie o czasie trwania zero, w którym podejmuje się istotne decyzje co do projektu.
Struktura Podziału Pracy SPP (WBS)
Projekt_Planowanie.mm
trójkąt zakresu projektu
w środku: Zakres i jakość
czas
koszty
dostępność zasobów
utylizacja
ilość pracy, którą Dyr. L może przydzilelić pracownikom. im większa tym lepiej
Cele
definiowanie.mm
złoty trójkąt celów
zakres/ jakość – co?
budżet – za ile?
czas – na kiedy ?
Zasady
Klient definiuje cele
Weryfikacja celów
Negocjacje z klientem
sprawić aby klient unzał nasze cele jako swoje
Cechy/atrybuty
określony czas realizacji
jeden główny cel
Zakres
Czas
Budżet
Zestaw skoordynowanych działań
Ryzyko
Unikatowy
Do projektu przypisany jest zespół projektowy oraz zasoby
Przyczyny porażek
źle ustalony cel
Niewłaściwie ustalony zakres projektu
brak zadowolenia klienta
miernik: klient wraca do nas lub poleca nas innym
Motywowanie
Jeśli pracownik w 1/4 etatu przechodzi do projektu to premia od Dyr. L spada o 1/4 ale udział w projekcie jest rękompensowany co najmniej x 1.5
Budżet projektu
powinien być przydzielony KP kwotowo
k, zmienne, bezpośrednie, związane z projektem
k stałe, pośrednie
informacja zwrotna dla CZP – 40%
wynagrodzenie dodatkowe – 8%
Struktury firmowe
liniowa funkcjonalna
KP poza pionami pod Prezesem
macierzowa
macierzowa słaba
brak oficjalnego KP – KP wybierany nieformalnie spośród pracowników
macierzowa zrównoważona
KP wybierany formalnie spośród pracowników
macierzowa silna
dodatkowy pion – Dyr. Projektów
KP
projektowa
brak pionów Dyr. liniowych – tylko KP
najmniejsze konflikty
źródła finansowania projektów
kredyty
BOT
Built
Zbuduj, zaplanuj
Operate
wykorzystaj, eksploatuj
Transfer
przekaż
BOOT
dodatkowo: Own
posiadaj
Organigram projektu
Komitet sterujący
Kp
czp
czp
Zarządzanie projektem
Działy pomocnicze
PMO
Kadry
IT
Prawny
Nadzór jakości
Odpowiedzialności
Komitet sterujący
zapewnienie finansowania
zapewnienie finansowania
Akceptacja zmian powyżej tolerancji
Uzasadnienie biznesowe
Sprawdzenie czy projekt nadal jest zasadny
KP Kierownik Projektu
kontrolling
monitoring
dokonywanie zmian
zadania merytoryczne
CZP
nie wykonuje tylko zamawia usługi u innych na zewnątrz lub wewnątrz
CZP wspomaga KP w zarządzaniu projektem